Pomáháme zlepšit kvalitu života zvířat. Zvyšujeme etické, společenské a legislativní standardy zacházení se zvířaty.

Protože zvířata nejsou věci.

Každý, kdo se zasazuje za respekt a rovnoprávnost pro všechny, musí nutně požadovat i respekt a změnu společenského chování ke zvířatům.

slepice
kozy
slepice
kozy
slepice
kozy
zivotbezkrutosti
zivotbezkrutosti
zivotbezkrutosti
zivotbezkrutosti
zivotbezkrutosti
zivotbezkrutosti

Lepší život zvířat, změna zemědělského systému na udržitelný a etický, včetně postupného návratu takzvaných hospodářských zvířat do krajiny, kam přirozeně patří, je žádoucí i z hlediska hospodaření s půdou.

Současná intenzifikovaná živočišná produkce je jedním z hlavních viníků rozvratu globálního ekosystému.

Naše zakladatelka Adéla Knapová v DVTV nejen na téma, proč je třeba zlepšit kvalitu života zvířat a proč se to týká nás všech…

Všechny živé bytosti by měly mít právo na život bez zbytečného utrpení

koza
kozy
labrador
psi
krava
krava

Dáváme hlas těm, kteří ho nemají.

Sledujte nás na Instagramu