Svým působením chceme pomoct prosadit společenské a legislativní změny na úrovni Česka i EU a sice tak, aby byla výrazně zlepšena ochrana všech zvířat, včetně její vymahatelnosti. To vše v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti etologie a welfare.

Živočišná produkce patří k nejvýznamnějším původcům stále se prohlubující nerovnováhy a neudržitelnosti globálního ekosystému. Čím vyšší intenzifikace živočišné výroby a produkce, tím vážnější negativní dopady na jeho rozvrat.

Přesto se chovy zintezivňují…

80 miliard

hospodářských zvířat ve světě

80 %

z nich trpí v traumatizujíchc podmínkách

2140

průmyslových velkochovů v ČR

300 milionů

trpí v klecích napříč Evropou

35 milionů

hospodářských zvířat v ČR

Hlavní směry činností Nadačního fondu ONE HEART 

Přinášet téma hospodářských zvířat, jejich životních podmínek i toho, jak je tato problematika přímo propojená s jinými zásadními tématy současnosti, do veřejného prostoru. Nabízet veřejnosti i politikům fakta, vědecké poznatky a informace namísto současných mnohdy záměrně klamavých a zavádějících prohlášení zainteresovaných zájmových skupin a zastírání skutečného stavu včetně negativních dopadů (etických, ekonomických a ekologických) takzvaného živočišného průmyslu.

Proč je to tak důležité?

Abychom mohli zvířatům pomoct, potřebujeme znát jejich reálné potřeby. V dnešní době je drtivá většina z nás od hospodaření tak vzdálena, že mnohdy vůbec netušíme, jak vlastně chov zvířat vypadá, co konkrétní zvířata potřebují k dobrému životu. Proto je základním krokem faktická informovanost.

Co je to welfare?

Zájem o lepší život zvířat by měl být pro společnost, jež se chce nazývat vyspělou a kulturní, automatický. Když odhlédneme od etiky, tak kvalita života zvířat přímo souvisí s ekosystémem planety.

Když pomáháme zlepšit život zvířatům, pomáháme také sobě, budoucím generacím a světovému ekosystému.

Co děláme?

Zvyšujeme informovanost a otevíráme debatu

Vyvoláváme veřejnou poptávku po zlepšení zacházení se zvířaty jako s cítícími živými bytostmi. Připravujeme edukativní projekty, provádíme investigace…

Tvoříme komunikační platformu

Naším cílem je také vytvořit relevantní platformu pro vzájemnou komunikaci všech zainteresovaných (od aktivistů, přes vědce, farmáře a podnikatele po zákonodárce) neboť takováto platforma v Česku chybí.

Spolupracujeme s dalšími organizacemi

Podílíme se na vybraných mezinárodních kampaních v oblasti zlepšení života zvířat. Setkáváme se a spolupracujeme s organizacemi, jež se snaží zlepšit život zvířat, nejen v rámci Česka, ale aktivně také v Bruselu.

Jsme například hrdým partnerem organizace CIWF a evropských kampaní endthecageage.eu, konecdobyklecove.cz  či kampaně end.it na ukončení velkochovů.

Podporujeme ostatní

Nadační fond bude také poskytovat finanční pomoc těm, kteří se o lepší život zvířat reálně starají. Ať již tím, že provozují útulky (jen v Česku je v nich odhadem přes padesát tisíc převážně psů a koček), záchranné stanice pro zvířata, zvířecí hospicy či poskytují podpůrné služby (transportní, právní, lékařské…).

Jednáme s odborníky i politiky

Protože základem jakékoliv relevantní změny jsou fakta a odborné znalosti, spojujeme v naší Odborné radě síly s těmi nejpovolanějšími – profesory a vědci, kteří se zabývají nejen životem zvířat ze všech úhlů, ale i s renomovanými experty na klima, krajinu, ekologii, právo, ekonomii, lidské zdraví… 

Komunikujeme také s politiky a nabízíme jim relevantní informace a fakta, aby mohli činit odpovědná rozhodnutí i změny zákonů. 

V kampani konecdobyklecove.cz jsme spolu s ostatními organizacemi sesbírali přes dvacet tisíc podpisů českých občanů a petici si od nás osobně v dubnu převzal tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Slíbil nám, že Česko bude lídrem ve zlepšování welfare zvířat v EU. Snažíme se o to, aby nezůstalo jen u slibu.

I díky úspěchu Evropské občanské iniciativy, v níž víc než 1,4 milionu občanů EU požadovalo zlepšení welfare zvířat a EU na jejich popud připravuje revizi legislativy, víme, že každý hlas má sílu! 

Sledujte nás a podpořte, prosím, i váš hlas může pomoct.    

@oneheart_nf
  • Znáte JEDNO ZDRAVÍ
aneb ONE HEALTH koncept? 
Lidé, zvířata a životní prostředí tvoří jednu triádu zdraví. Zdraví každého jednoho z nich souvisí s a ovlivňuje zdraví ostatních 🐾🦶🏻🌍
Jen díky tomuto konceptu můžeme chránit životy lidí, zvířat a zachovat životní prostředí pro budoucí generace 💚
Kvalita života zvířat přímo souvisí se zdravým životem lidí i ekosystému planety 🍀
Pomozte nám tuto triádu zase dostat do rovnováhy ⏳

#jsmevtomvsichnispolu 
#weareallinthistogether 
#onehealth 
#oneheart
  • Zelená modernizace Česka 2024 na Pražském Hradě 
je výjimečně inspirativní konference. 
Nejen klima, voda, půda, welfare zvířat, energie, doprava, zemědělství, technologie… 
#jsmevtomvsichnispolu 
#zmc24 

@oneheart_nf  @adela_knapova @klara_kocman @ciwfcesko @benemeat 

P.S. A i když to z fotky nevypadá, je to tady genderově vyvážené 😉
  • Průmyslové zemědělství a intenzivní (velko)chovy ničí ekosystém planety. Ztráta biodiverzity je nejsilnější hnací silou propukání infekcí. A čím je ekosystém planety a ztráta biodiverzity větší, tím nebezpečnější a rozšířenější infekce jsou - týká se to stejně nemocí, jež napadají lidi, tak těch, jež decimují zvířata i rostliny. 
Vědecké důkazy jsou jednoznačné. 

Další pádný důvod pro co nejrychlejší změnu systému zemědělství, jež je postaveno na intenzivních velkochovech❗️
Dokud ještě máme co a koho zachraňovat✌🏻

#jsmevtomvsichnispolecne 
#weareallinthistogether
Znáte JEDNO ZDRAVÍ
aneb ONE HEALTH koncept? 
Lidé, zvířata a životní prostředí tvoří jednu triádu zdraví. Zdraví každého jednoho z nich souvisí s a ovlivňuje zdraví ostatních 🐾🦶🏻🌍
Jen díky tomuto konceptu můžeme chránit životy lidí, zvířat a zachovat životní prostředí pro budoucí generace 💚
Kvalita života zvířat přímo souvisí se zdravým životem lidí i ekosystému planety 🍀
Pomozte nám tuto triádu zase dostat do rovnováhy ⏳

#jsmevtomvsichnispolu 
#weareallinthistogether 
#onehealth 
#oneheart
Znáte JEDNO ZDRAVÍ aneb ONE HEALTH koncept? Lidé, zvířata a životní prostředí tvoří jednu triádu zdraví. Zdraví každého jednoho z nich souvisí s a ovlivňuje zdraví ostatních 🐾🦶🏻🌍 Jen díky tomuto konceptu můžeme chránit životy lidí, zvířat a zachovat životní prostředí pro budoucí generace 💚 Kvalita života zvířat přímo souvisí se zdravým životem lidí i ekosystému planety 🍀 Pomozte nám tuto triádu zase dostat do rovnováhy ⏳ #jsmevtomvsichnispolu #weareallinthistogether #onehealth #oneheart
4 dny ago
View on Instagram |
1/3
Zelená modernizace Česka 2024 na Pražském Hradě 
je výjimečně inspirativní konference. 
Nejen klima, voda, půda, welfare zvířat, energie, doprava, zemědělství, technologie… 
#jsmevtomvsichnispolu 
#zmc24 

@oneheart_nf  @adela_knapova @klara_kocman @ciwfcesko @benemeat 

P.S. A i když to z fotky nevypadá, je to tady genderově vyvážené 😉
Zelená modernizace Česka 2024 na Pražském Hradě 
je výjimečně inspirativní konference. 
Nejen klima, voda, půda, welfare zvířat, energie, doprava, zemědělství, technologie… 
#jsmevtomvsichnispolu 
#zmc24 

@oneheart_nf  @adela_knapova @klara_kocman @ciwfcesko @benemeat 

P.S. A i když to z fotky nevypadá, je to tady genderově vyvážené 😉
Zelená modernizace Česka 2024 na Pražském Hradě je výjimečně inspirativní konference. Nejen klima, voda, půda, welfare zvířat, energie, doprava, zemědělství, technologie… #jsmevtomvsichnispolu #zmc24 @oneheart_nf @adela_knapova @klara_kocman @ciwfcesko @benemeat P.S. A i když to z fotky nevypadá, je to tady genderově vyvážené 😉
1 týdnem ago
View on Instagram |
2/3
Průmyslové zemědělství a intenzivní (velko)chovy ničí ekosystém planety. Ztráta biodiverzity je nejsilnější hnací silou propukání infekcí. A čím je ekosystém planety a ztráta biodiverzity větší, tím nebezpečnější a rozšířenější infekce jsou - týká se to stejně nemocí, jež napadají lidi, tak těch, jež decimují zvířata i rostliny. 
Vědecké důkazy jsou jednoznačné. 

Další pádný důvod pro co nejrychlejší změnu systému zemědělství, jež je postaveno na intenzivních velkochovech❗️
Dokud ještě máme co a koho zachraňovat✌🏻

#jsmevtomvsichnispolecne 
#weareallinthistogether
Průmyslové zemědělství a intenzivní (velko)chovy ničí ekosystém planety. Ztráta biodiverzity je nejsilnější hnací silou propukání infekcí. A čím je ekosystém planety a ztráta biodiverzity větší, tím nebezpečnější a rozšířenější infekce jsou – týká se to stejně nemocí, jež napadají lidi, tak těch, jež decimují zvířata i rostliny. Vědecké důkazy jsou jednoznačné. Další pádný důvod pro co nejrychlejší změnu systému zemědělství, jež je postaveno na intenzivních velkochovech❗️ Dokud ještě máme co a koho zachraňovat✌🏻 #jsmevtomvsichnispolecne #weareallinthistogether
2 týdny ago
View on Instagram |
3/3