Nadační fond ONE HEART založila na jaře 2023 Adéla Knapová

Je také první předsedkyní správní rady…

Proč jsem nadační fond založila

„Lepší život zvířat je přímo spojen se zlepšením globální ekologické krize.“

Někteří z vás mne znají, jsem spisovatelka a novinářka přes pětadvacet let. Ale ještě mnohem déle, v podstatě co si pamatuju, vnímám pokřivený vztah společnosti ke zvířatům.

Zvířata jsou živé a cítící bytosti jako my. Cítí nejen radost a lásku, vděčnost a přátelství, ale také bolest a strach. Přesto se k nim většinová společnost chová jako k věcem bez emocí a receptorů bolesti. Toto zvrácené paradigma je v současné společnosti dál automaticky šířeno v rámci veřejného prostoru. Neobhajitelný a neetický systém intenzivní živočišné výroby, v jehož středu stojí velkochovy, je “výdobytkem” ani ne posledního století.

Když odhlédneme od etické stránky, je zvrácené i to, že se tomuto intenzivnímu živočišnému průmyslu daří dál přesto, že vědci již dlouho upozorňují na jeho fatální dopad na rozvrat světového ekosystému…

Snažila jsem se jít v přístupu ke zvířatům celoživotně osobním příkladem a doufala, že se přece něco musí změnit… Loni jsem však během přípravy reportáže pro Reflex navštívila několik desítek českých velkochovů a zjistila, že se utrpení zvířat v nich za poslední desetiletí nejen nezmenšilo, ale mnohdy spíš naopak.

Mohutná odezva šokovaných čtenářů, ale i těch, kteří mi vyčítali, že tu nesnesitelně krutou realitu ukazuju a jim kvůli tomu maso a sýry v supermarketech nechutnají jako dřív, mne utvrdila v nutnosti udělat víc. Proto jsem založila Nadační fond ONE HEART.

Ještě před tím jsem se stala vizionářkou a patronkou kampaní www.konecdobyklecove.cz a Konec velkochovů mezinárodní organizace bojující za zlepšení života hospodářských zvířat Compassion in World Farming.

Jako novinářka a nyní hlavně coby zakladatelka fondu spolupracuji jak s aktivisty, tak s odborníky a úředníky ve vysokých funkcích v Česku i v EU, kteří jsou přímo zodpovědní za legislativu a fungování této oblasti…

Abych spolu s ostatními dala hlas těm, co ho nemají.

„Myslím, že jako lidstvo jsme už dávno tak bohatí a úspěšní, že nemusíme s přírodou bojovat o přežití. Můžeme si dovolit existovat se zvířaty v symbióze a respektovat se navzájem.”

Tomáš Mikolov

člen správní rady

Je světově uznávaný vědec v oboru umělá inteligence, mimo jiné držitel ceny Neuron za významný vědecký objev. Převrat v oboru AI způsobil už během svých studií, následně pracoval v Silicon Valley třeba pro Google, Facebook či Microsoft. Nyní kromě jiného vede vlastní výzkumný tým na ČVUT.

Marcela2
“Všechny živé bytosti mají právo nejen na život, ale také na život bez utrpení a zneužívání. Každá máma by měla mít právo být se svými dětmi. Ať už je člověk, kráva, prase… Vytvořme společně soucitnější svět. Pro naše zdraví, pro planetu, pro ty, kteří sami nemohou prosit o pomoc.”

Marcela Vostřelová

členka správní rady

Je ilustrátorka, designérka, lektorka a zakladatelka nakladatelství POP – PAP, které se věnuje vydávání interaktivních knih s přesahem, jež umožňují zvídavým dětem uplatnit jejich kreativitu, fantazii a zapojit do čtení a tvoření také jejich rodiče. Z lásky k přírodě a naší planetě loni vydala i svou novou knihou „MEKY MEK!“  skutečný život hospodářských zvířat, jejímž prostřednictvím vede čtenáře k respektu ke všem živým bytostem bez rozdílu.

“Řešme problémy prostředí a společnosti, toho, co se reálně děje na této planetě, včetně vztahů k lidem a živým organizmům, efektivně a prospěšně pro všechny, bez zbytečného aktivismu a prázdných frází.”

Ivan Holoubek

revizor

Je nejen profesorem environmentální chemie a emeritním profesorem Masarykovy univerzity, ale také světovou kapacitou v oblasti chemického znečistění. Mimo jiné založil a vedl Centrum pro výzkum chemických látek v prostředí (RECETOX). Coby zástupce Česka se podílel na implementaci mezinárodních smluv týkajících se chemických látek, působí také v Centru pro výzkum globální změny (CzechGlob), dlouhodobě participoval na programech OSN týkajících se vlivu chemických látek na životní prostředí, lidské zdraví…

„Nepotřebujeme žádné studie, abychom viděli a slyšeli, jak zvířata trpí.“

„Zvířata mi přináší pocit radosti už jen tím, že je můžu pozorovat. Přála bych si, aby to fungovalo i opačně. Aby zvířata měla radost z nás lidí.“

Kristýna Bártlová

vedoucí výkonného týmu

Absolvovala na několika vysokých školách v odborném rozpětí od ochrany a tvorby životního prostředí, přes udržitelný rozvoj biosféry po oceňování nemovitostí. Úspěšná podnikatelka, milovnice přírody a svobody s analytickým myšlením, pro kterou jsou komplexní a složité jevy výzvou. Věří, že zlepšení ochrany zvířat je současně zlepšením životního prostředí i lidí.

Jsme hrdí, že spolupracujeme s mezinárodní organizací CIWF